Villkor & Integritetspolicy

Anmälningsvillkor

ANMÄLAN

 • Kursanmälan är bindande och du blir genom denna anmälan betalningsskyldig för den/de danskurs(er) du anmäler dig till då du tar upp en plats i kurserna som vi nekar andra.

ANMÄLAN ONLINE

 • En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till dansskolan inom 14 dagar efter det att vi bekräftat anmälan. Har du dansat och sedan ångrat dig betalar du för de gångerna du har deltagit.

ANMÄLAN PÅ PLATS I VÅR RECEPTION

 • Ingen ångerätt och anmälan är bindande vilket innebär att man blir betalningsskyldig för de kurser man anmält sig till.

ÄNDRADE TIDER

 • Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå hela avgiften. Om kursstarten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att avboka kursen och återfå hela avgiften.
 • Vi förbehåller oss rätten att ändra lärare och lokal om så blir nödvändigt, även rätten att flytta kurser fram eller tillbaka 1H, detta gäller även att slå ihop kurser som är på samma dag som är inom samma tidsram.
 • Om vi tvingas ställa in en kurs 2 veckor eller senare in på kursstarten, betalar ni för de gånger ni deltagit.

BYTE AV KURS

 • Säg till i receptionen.

MISSADE LEKTIONER

 • Du har möjlighet att ta igen missade lektioner på en annan lektion som hålls på Urban Dance Warehouse.  Ta igen gäller även för barnkurserna.

ÅTERANMÄLAN

 • Ny anmälan måste göras varje termin för att få fortsätta dansa. Ingen åter anmäls automatiskt till nästa termin.

MINDERÅRIG

 • Elever under 18 år får ej godkänna dessa villkor utan föräldrars godkännande. Är du under 18 och anmäler dig blir dina föräldrar betalningsskyldiga och ansvariga för det du har anmält dig till.

AVANMÄLAN PÅ GRUND AV SJUKDOM

 • Om du är sjuk längre än tre veckor (läkarintyg krävs) återbetalar Urban Dance Warehouse.
 • Återbetalningsperioden räknas från den dag vi mottagit ditt läkarintyg och hur långt intyget gäller.

KUNDREGISTER

 • I och med att du godkänner anmälningsvillkoren, vilket måste ske för att anmälan ska kunna göras, samtycker du till att registreras med personuppgifter i Urban Dance Warehouse kundregister. Registret är till för att fakturering till deltagarna ska kunna ske effektivt. (GDPR)
 • När du anmäler dig godkänner du att du hamnar i vårt system för utskick i form av nyhetsmail samt sms och mail vid olika angelägenheter.

FÖRSÄKRING

 • Alla elever bör ha en egen giltig hemförsäkring, då ni ej är täckta av någon försäkring från Urban Dance Warehouse.

UPPHOVSRÄTT

 • Urban Dance Warehouse koreografier får ej läras ut eller användas vid andra tillfällen.
 • VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN TILL ändring av lärare, dansstil, vikarie och lokal om det blir nödvändigt.

KVARGLÖMDA SAKER

 • Urban Dance Warehouse ansvarar ej för kvarglömda saker. Om vi ser kvarglömda saker försöker vi  samla in dessa. Sakerna läggs i en plast låda som står vid ingången. Upphittade värdesaker kan du fråga om i receptionen.

UPPVISNING

 • I slutet på varje termin har vi en uppvisning som alla elever kan delta i.

Personuppgiftspolicy

INLEDNING

 • Urban Dance Warehouse värnar om din personliga integritet. Denna personuppgifts policy förklarar hur vi samlar och använder personuppgifter. Kontakta oss gärna gällande dessa frågor på info@urbandancewarehouse.com
 • När du anmäler dig på en av våra kurser eller köper en av våra tjänster så accepterar du vår personuppgifts policy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Urban Dance Warehouse använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera- och skicka information till dig.
 • För att kunna erbjuda våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi tänker på din integritet.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Vilken information vi samlar in:

 • Urban Dance Warehouse samlar enbart information som du lämnar till oss genom anmälning till våra kurser eller information som du lämnar till oss på något annat sätt. (info lämnat på plats i vår skola eller kontaktat oss via hemsida, via mail etc)
 • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, målsmans namn, adress mm.
 • Information om tjänster – detaljer kring kurser du har köpt eller visat intresse för.
 • Vi tar foto och videosekvenser på våra uppträdanden, klasser, på våra shower eller på våra Crews. Dessa bilder kan publiceras på sociala medier.

Kontaktformulär

 • Vi har olika typer av formulär, bland annat för att kontakta oss eller boka kurser eller evenemang. Dessa formulär har en del fält man måste fylla i, fälten innehåller information om dig som vi behöver för att hantera kontaktformuläret, eller till exempel för att kunna boka in dig på en kurs.
 • När du fyller i våra formulär finns en del fält som är obligatoriska, dessa fält innehåller information om dig som vi behöver för att hantera din förfrågan. Denna information sparas i vår databas samt skickas som ett mail till oss.

3. Vad gör vi med informationen?

 • Tillhandhåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data vi samlar om dig används för att kunna fullfölja avtal vi har med dig som kund, kunna erbjuda ännu bättre tjänster, kommunicera med dig etc.

4. BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

 

5. Vilka kan vi komma att dela informationen med?

 • Urban Dance Warehouse delar inte din information med någon och säljer inte din information till tredje part. Vi kan komma i en situation att behöva lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagar.

All data behandlas inom EU/ESS.

6. Personuppgifts behandling

Varje personuppgifts behandling ska ske enligt följande principer:

 • Laglighet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet
 • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen. Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten. Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikation och eventuella avtal.

7. Hur länge sparas uppgifterna?

 • Urban Dance Warehouse sparar data så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in eller för att utföra våra åtagande och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad det gäller redovisningskrav.
 • För användare som registrerar sig på vår webbplats sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Kontakta oss för att uppdatera eller ändra informationen som du sparat på ditt användarkonto. Webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

8. Dina rättigheter

 • Om du har ett konto på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av uppgifterna. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syfte än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

9. Användning av Cookies

 • På denna webbplatsen använder vi cookies. En Cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Den används för att underlätta för besökaren på webbplatsen.
 • Om du inte vill ha några cookies kan du ställa in detta i din webbläsare.
 • Vi använder cookies för att göra webbplatsen bättre för dig som besöker webbplatsen. Gör du till exempel några inställningar eller val på webbplatsen, så kan information om det sparas i en cookie.

Olika typer av cookies

 • Det finns två typer av cookie, båda kan komma att används på denna webbplatsen. Den ena typen är beständig cookie. De sparar en fil som ligger kvar under en längre tid på din dator.
  Den andra typen kallas sessionscookie. Under tiden du är inne på vår webbplats lagras den temporärt i din dators minne. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookie-filer

 • Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.
 • När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Blockera cookies

 • Du kan ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie på din dator. Det kan dock innebära att du inte får tillgång till all funktionalitet på webbplatsen. Genom webbläsaren kan du också radera cookies som lagrats tidigare. Se din webbläsares inställningar för mer information om detta.

Lag om cookies

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

10. Kontakta oss